informatie

Modelvliegen een uitdaging!

In de modelvliegsport kan je drie categorieën onderscheiden.

Radiobesturing: Het model is voorzien van een radio-ontvanger die de besturingscommando’s van de zender omzet in elektrische signalen die vervolgens de servo’s aansturen. Deze “stuurmotortjes” sturen de verschillende roeren en eventueel de motor aan. Dit soort besturing kan in alle soorten modellen Bv. helikopters, zwevers en motorkisten. Op onze vereniging wordt het meest in deze categorie gevlogen.

Lijnbesturing: Hierbij worden de modellen via een lijn bestuurd. Via twee lijnen worden bewegingen van het handvat doorgegeven naar het hoogteroer en de motor. In deze categorie vliegen zowel kunstvluchtmodellen, speedmodellen en schaalmodellen.  Op onze vereniging wordt niet met lijnbesturing gevlogen door onze leden.

Vrije vlucht: Het is vanouds de oorspronkelijke manier van modelvliegen. Nadat de kist door de hand of met looplijn is omhoog gebracht wordt deze aan de werking van de wind en de thermiek over gelaten. De maximale vluchtduur wordt bepaald door een timer. Deze timer zet het stabilo onder een hoek zodat deze in een daalhoek komt en vervolgens land.

Modelvliegen is een veelzijdige hobby. Je kunt je uitleven in het bouwen van en het vliegen met uw eigen model. Je hebt dus eigenlijk een dubbele hobby! Het bouwen van modellen wordt veelal in de wintermaanden gedaan want dan wordt er minder gevlogen dan in het voorjaar en de zomer. Enig technisch gevoel is handig maar geen absolute must. De leden van Jules Verne kunnen je met raad en daad ondersteunen in de bouw van je model en het installeren van de elektronica. Je hebt te maken met vele materialen die gebruikt worden voor het bouwen en deze zul je moeten gaan beheersen met mes en schuurpapier of vijl. Balsahout wordt nog steeds veel gebruikt om mee te bouwen maar ook piepschuim en hi-tech materialen zoals koolstof en glasvezel in combinatie met epoxy of polyester worden toegepast.

Over het algemeen wordt modelvliegen als een dure hobby bestempeld. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Wat men er voor  over heeft voor de hobby is vaak de belangrijkste peiler in wat men wil uitgeven voor modelvliegen. Op het tweedehands circuit is er meestal wel een leuke aanbieding voor iemand die wil gaan beginnen waarmee je gelijk kunt gaan vliegen.

Als bouwen niet je favoriete bezigheid is (of wordt, of de tijd ontbreekt je) dan zijn er ook nog zogenoemde ARF vliegtuigen te koop. Deze Almost Ready to Fly modellen zijn nagenoeg kant-en-klaar gebouwd en behoeven maar weinig tijd en moeite om af te monteren en de radiobesturing in te bouwen, voordat ermee gevlogen kan worden.