Archief voor november, 2018

Bezoek van scouting groep ‘t Harde.

Op zaterdag 17 november heeft onze club bezoek gehad van scouting ‘t Harde.

Om 14:00 uur werd de delegatie welkom geheten door voorzitter Johannes. 

In een korte PowerPoint presentatie werd door Johannes verteld, wat de mogelijkheden allemaal zijn binnen de vereniging. 

Door Henk van Dam werd een demonstratie gegeven waarom een vliegtuig eigenlijk kan vliegen. Met een proefje werd door Henk aangetoond dat lucht gewicht heeft.

Tenslotte Gerrit Berghorst,door hem kregen een aantal bijzondere takken van de modelluchtvaart een toelichting.
Aan het einde van middag zou nog door Gerrit een heuse raket worden afgeschoten.

Na de theorie kreeg iedereen de gelegenheid om met een echt modelvliegtuig daadwerkelijk te vliegen.

Door het koppelen van 2 zenders (instructeur->leerling), kan  de aspirant vlieger op een veilige manier lesvliegen.

Ik denk dat we terug kunnen kijken op leuke leerzame middag voor de scouts. De leden Jules vonden het in ieder geval geslaagde middag.